Make your own free website on Tripod.com

SENARAI NAMA AJK Orkestra Cina 2001/2002

Pengerusi

Ng Chin Meng

Naib Pengerusi

Teh Zi Xuan

Setiausaha

Leyu Yit Jing

Naib Setiausaha

Beah Zhi Ming

Setiausaha Agung

Teh Sian Tong

Naib Setiausaha Agung

Lim Yuan Zhi

Bendahari

Lim Teng Teng

Juru Audit

Tan Yen Woa

Pengurus Alat Muzik

Lim Kim Geok

Naib Pengurus Alat Muzik

Tan Wei Jie

Pengurus Buku Muzik

Yeap Yong Lynn

Naib Pengurus Buku Muzik

Lim Jin Chow

Pengurus Maklumat Muzik

Goh Ying Hui

Naib Pengurus Maklumat Muzik

Tee Chin Yin

Ketua Papan Nyata

Kee Huey Lin

Ketua Hiburan

Tang Hock Hwa

Ketua Kebersihan

Cheah Phaik Juin

Ketua Perhubungan

Koh Lian Yan

Konduktor

Chuah ShinneySENARAI NAMA

TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 TINGKATAN 5
Ang Qiao Shuen Loh Soh Wen Kong Pheik Kay Teh Zi Xuan Leyu Zi Yeu
Hew Yee Min Ch'ng Pey Ling Christine Wee Tan Yen Woa Loh Sin See
Lee Kar Leng Lim Yee Huey Low Shye Nee Ang Seow Shean Beh Woan Yeou
Ooi Nai Lee Low Tze Min Pang Kam Lee Lim Kim Geok Lim Wei Ping
Tan Geok Simm Lee Yu Han Lee Yee Hooi Leyu Yit Jing Lee Wei Peng
Thow Hoi Mun Loh Seoh Thin Ang Lee Sien Eillen Tan  Ng Su Li
Tay Sook Ling K'ng Yee Wen Yoo Zi Ying Teh Lee Min Kung Gaik Sean
Choo Siang Yee Ng Chia Yee Kee Yi Ling Ong Chiou Yann Kong Khai Lin
Tee Chin Nee Teoh Wei Yun Lee Pei Xuan Goh Yen Fei Chong Phaik Khee
Lee Siang Ing Ong Wen Pei Soon Lay Seow Lim Kar Seong Tan Wen Hui
Teoh Chee Yee Ng Che Giap Khor Su Li Chuah Shinney Tan Hui Shan
Beh Woan Pyn Sim Han Han Tan Ming Swee Khor See yee Sim Min Hui
Lim Han Ying Teh Khang Ni Teh Hui Ni Lim Yuan Zhi Tan Jun Wen
Koh Pey Xen Loh Phak Hui Lock Shu Ping Ng Chin Meng Ooi Han Siang
Lee Li Ting Thow Hoi Yee Alice Hooi Teh Sian Tong Ng Siau Ai
Melissa Teh Choo Chiu Ying Yeap Woan Shi Beah Zhi Ming Lee Poh Ying
Khor Siew Cheng Ng Yueh Fang Foon Wuan Xi Cheah Phaik Jiun Khor Hooi Yin
Yong Wai Ying Chan Xin Yue Ng Li Yin Leow Cheah Li Heng Yong Sin
Sea Su Yee Ang Choon Teng Lee Wei Shan Lim Teng Teng Tan Chew Yong
Tan yunn Houng Yeap Li Xin Koh Jing Ying Foo Ming Ming Lee Pey Kee
Chew Sin Lin Ooi Mei Li Tang Wei Jie Yeap Yong Lynn Tan Yunn Hanm
Ooi Yin Koon Regina H'ng Tan Phooi See Kee Huey Lin Ng Hui Lin
Tang Zhi Yen Chin Tzy Ying Tang Hock Hwa Leng Lay Khoon Yap Qing Fang
Hun Wei Ching Ng Shing Ting Loh Irene Chuah An Qi Chin Wei Zhe
Lee Chen Hueh Yap Fei Fun Tay Kai Yie Lim Jin Chow Tan Paw Kie
Goay Yuan Xin Tan Ying Wah Chuah Wei Kean Koh Lian Yan Tan Fei
Lee Yin Shan Eng Jie Yi Goh Ying Hui Lim Wai Feng Lee Yei Lan
Low Hooi Ching Heah Sow Koon Han Shu Ying Tee Chin Yin Chuah Eu Shu
Tan Yu Jing Tan See Pyn Tan Fang Yin Teh Kang Lun Lin Boon Cheng
Gan Yih Phang Goh Ee Khim Loo Wei Wei
Lin Chin Vee Tan Ying See Cheong Ee Jiun
Look Shaik Nee Choe Tyng Tyng Chang Yi
Tan Siau Joo Cheng Vivien Yap Siew Yee
Alex Chua Ang Soo Chen
Steven Heng Teoh Anny
Tan Chee Wooi Tan Wei Ghen
Lim Chee Wei Lim Mei Ying
Khor Ek Hor Foong Wuan Ni
Lee Wooi Kent Kuan Sheau Yuan
Chong Woon Kien Bong Kim Chin
Joy Limm He Luk Ng Tze Jun
Khor Chin Loon Tam Wan Ghut
Tung Kai Xu Chai Siew Cheng
Heng Shi Tong Tan Yu Ying
Ranukka
Lee Meng Sang
Teh Mooi Ing
Ng Siang Ling
Tan Ching Yin
Mah Shin Jiun
Koh Bao Meng
Liang Xin Mei
Thum Yik Kham
Goh Sok Wah
Tan Soo Peng
Kuan Khai Shen
Teow Xin Zhi

 


PENGENALAN TENTANG Orkestra Cina

            Orkestra Cina S.M.J.K. Jit Sin ditubuhkan pada tahun 1969. Kini , lebih kurang 120 orang pelajar dari Tingkatan 1 hingga ke Tingkatan 6 menyertai orkestra kami. Kami pernah memenangi tempat pertama pada tahun 1997 dan tempat kedua pada tahun 1999 dalam Pertandingan Orkestra Cina Peringkat Kebangsaan. Untuk meningkatkan prestasi ahli, latihan yang padat dan efektif diperlukan.Jadi, orkestra cina menetapkan setiap Rabu, Khamis dan Sabtu sebagai hari latihan.Selain menyertai pertandingan, orkestra cina juga mengadakan konsert tiap-tiap tahun untuk meningkatkan prestasi ahli-ahli.