Make your own free website on Tripod.com
ANALISIS SPM - PERINGKAT MATAPELAJARAN (SEKOLAH)
KOD Matapelajaran 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E
Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. %
Bahasa Melayu 1103 113 21.4 104 19.7 94 17.8 74 14 50 9.5 43 8.1 40 7.6 9 1.7
Bahasa Inggeris 1119 88 16.7 119 22.5 119 22.5 111 21 58 11 22 4.2 9 1.7 0 0
Bahasa Inggeris 1119C 10 1.9 8 1.5 36 6.8 34 6.4 26 4.9 93 17.6 183 34.7 105 19.9
Pendidikan Islam 1223 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Pengetahuan Moral 1225 71 13.5 91 17.3 128 24.3 112 21.3 72 13.7 28 5.3 13 2.5 4 0.8
Sejarah 1249 86 16.3 74 14 86 16.3 72 13.6 60 11.4 43 8.1 48 9.1 31 5.9
Matematik 1449 393 74.4 59 11.2 25 4.7 17 3.2 7 1.3 8 1.5 12 2.3 6 1.1
Sains 1511 95 49 23 11.9 26 13.4 11 5.7 15 7.7 11 5.7 6 3.1 5 2.6
Pendidikan Seni 2611 0 0 1 20 2 40 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0
Matematik Tambahan 3472 155 31.3 64 12.9 51 10.3 43 8.7 40 8.1 42 8.5 39 7.9 23 4.6
Perdagangan 3755 9 32.1 5 17.9 4 14.3 2 7.1 3 10.7 9 32.1 3 10.7 2 7.1
Prinsip Akaun 3756 117 60.3 26 13.4 9 4.6 9 4.6 8 4.1 5 2.6 4 2.1 4 2.1
Ekonomi Asas 3757 93 49.2 22 11.6 18 9.5 21 11.1 7 3.7 3 1.6 12 6.3 8 4.2
Teknologi Maklumat 3765 0 0 5 11.9 17 40.5 10 23.8 0 0 1 2.4 3 7.1 6 14.3
Fizik 4531 83 24.9 51 15.3 44 13.2 39 11.7 42 12.6 32 9.6 23 6.9 14 4.2
Kimia 4541 68 20.4 68 20.4 58 17.4 30 9 31 9.3 19 5.7 26 7.8 26 7.8
Biologi 4551 105 35.5 39 13.2 41 13.9 37 12.5 19 6.4 21 7.1 31 10.5 3 1
Bahasa Cina 6351 34 6.4 187 35.4 192 36.4 85 16.1 23 4.4 7 1.3 0 0 0 0
Kesusasteraan Cina 9216 2 40 1 20 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0